Udødedansen

Mød Ruby

Damen siger at hendes lexus ikke virker, så Bjørn går hen for at kigge på motoren og kan ikke se noget som helst galt. Han
beder hende om nøglen og sætter sig ind og den starter fint. Eva er stået ud af bilen og tjekker nyhedssites på sin mobil
og Erik sidder stadig i bilen. Der kommer en mand med en pistol frem og sigter på Eva og en anden i hvidt jakkesæt står
foran den bil Bjørn sidder i. Bjørn kører væk, Erik følger efter i varebilen og Eva følger bagefter. Bjørn stopper en halv
kilometer væk og lægger nøglen på taget af lexus’en og hopper over i varebilen. Vi kører videre ad landevejen … efter
lidt tid bliver det regnvejr og lidt tid senere bemærker Bjørn og Erik et barn der går i vejkanten. De stopper (så det
gør Eva også, da hun opdager det) og spørger hvad hun dog laver der. Hun ser beskidt ud og som om hun har været på gaden
i længere tid og kan ikke huske hvor hun bor. Hun hedder Ruby Harris. De har nogle morgenbrødsrester som hun spiser med
stor begejstring. Hendes adresse er et sted på vejen mod Korsør, så vi beslutter at stoppe på vejen, men stopper ved et
venligt udseende hus inden da, for at få kigget lidt bedre på pigen.

View
Katte og køer og døde, oh my

Vi starter på Inges Kattehjem, hvor Eva er på arbejde og Bjørn og Erik er for at købe en kat til Bjørn, der har mistet sin kæreste for nogle måneder siden. Det er meget tidligt forår. Der kører noget baggrundsradio-musik, der bliver afbrudt af en ekstraordinær nyhedsudsendelse. De fortæller at regeringen har erklæret undtagelsestilstand og henviser til at tage til fortet i Korsør. De giver guidelines til at komme derhen. Eva slår op på diverse nyhedssites om radioen virkelig mener det. Hun tager det seriøst og får den ene anden ansatte på kattehjemmet på passagersædet i hendes mini cooper og alle kattene i hendes bil og resten i Bjørns kassevogn. Vi kommer ud på motorvejen og der er god plads, men en røgsøjle fra Taastrup. Der er pludselig dyr på motorvejen, en flok køer. Det ser ud som om de kommer fra en stoppet ko-transport, der er blevet åbnet. De har det godt, men mange og står i vejen. Bjørn laver hul ind til den anden vejbane, ved at skære autoværnet over. Det tager lidt tid, men lykkedes. Eva googler sig frem til en alternativ rute til Korsør. Vi kommer videre, men der kommer en pæn dame i en rød kjole løbende fra en frakørsel og råber om hjælp.

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.